Alle mennesker er fotogene!

- "Fransk portrait, af latin protractum, hvad der drages frem for lyset" -

Et portræt er ofte en billedlig fremstilling af en person.

Som fotograf kommer man tæt på, og det er meningen.

Portræt

© 2018 Foto: Heidi Lundsgaard // Webdesign: VoresMarketing.com